23.241 NO LU GENEL FİYAT ANALİZİNE GÖRE DUVARA VİDALI TESPİTLİ PVC KAPI VE PENCERE İZOLASYONLARINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN ALDATICI—YANILTICI VE YANLIŞ BULUNAN HUSUSLAR :

ALMAN PENCERE AKADEMİSİNİN ÖĞRETİLERİ :

Sayfa 1 için tıklayınız

Sayfa 2 için tıklayınız

Sayfa 3 için tıklayınız

Sayfa 4 için tıklayınız

 

1. PVC pencere ölçüleri 1555 x 1555 mm, açı, ölçü ve düzlem sapmaları dahil pencere ile duvar arasında bırakılması zorunlu olan dilatasyon ölçüsü hesabı :

a. Çevresel anlamda dilatasyon mesafesi 24 mm.

b. PVC profil genişliği 60 mm.

c. Pencerenin çevresel uzunluğu 6220 mm dir.

2. Dilatasyon Mesafesi ve Hacim Dolgusu Silikon Hesapları :

1555mm x 4 kenar =  6220mm (PVC pencerenin çevresel uzunluğu)

6220mm x 24mm (dilatasyon mesafesi) = 149.280mm

149.280mm x 60mm (PVC profil genişliği) = 8.956.800mm3 (dilatasyon hacmi),

6cm x 2,4cm =14,4 cm3 (tek sıra hacim)

14,4cm3 / 250cm3 (bir tüp silikon) = 17,3cm3 dolgu oluşturmaktadır.

622cm3 / 17,3cm3 = 36 tüp silikon

36 (tüp silikon) x 5 YTL = 180 YTL silikon bedeline zorunlu ihtiyaç bulunmaktadır. Gene de KALICI İZOLASYON sağlanmış sayılamaz!

3. YAZ SICAĞINDA VİDALI PVC PENCERE TESPİTİNİN SAKINCALARI :

Montaj –300C de yapılsa dahi duvar ve PVC pencerenin yüzeyinde toplanan +900C sıcaklık arasında ve her derecede farklı genleşme boyutlarının yaratacağı dirençlere karşı koyamayan 180 YTL tutarındaki duvar ile pencere arasında kalan silikon, yapıştığı yerde kesilerek ve ayrılarak çatlaklar oluşturmakta ve sürekli yüksek ısı kayıplarına sebep olmaktadır. İzolasyonda sürekliliğin sağlanması imkânsız olduğu da bilinmektedir.

4. Tuğla duvarın genleşme katsayısı: 0,005

PVC pencerenin genleşme katsayısı: 0,080

Aralarındaki fark : 16 kat

RAL kaideleri ve 23.241 no ’lu genel fiyat analizinin VİDALI TESPİT ÖNGÖRÜSÜ İLE DEFORMASYON emrediyor. ABD ’nin ENERJİ DAİRESİ ortalama bir evde duvar ile pencere arasında oluşan çatlakların 3716cm (61cm x 61cm camsız pencere) oluşturduğunu ilân etmiştir. TS 2164 ve 8275 Enerji Kaybı Hesaplarının buna göre yapılmasını emretmektedir.

23.241 NOLU GENEL FİYAT ANALİZİNE GÖRE STANDART ÜRETİM İMKÂNSIZDIR!

Türkiye’de 21 milyon konut varsayımına göre enerji kaçıran baca alanımız: 7 milyon m2 yada 7 bin dönüm demektir. Türkiye enerjisinin %60 ‘ını İTHÂL EDİYOR. Analiz ve ŞARTNAME , ÜRÜNLERE İLİŞKİN 4703 S.K.a, yönetmeliğe (89/106/EEC) UYARLANMALIDIR. ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ DİKKATE ALINMALIDIR. TSE ayıplı ürün standardını düzeltmelidir. Türkiye’nin enerji kaçıran bacası kapatılmasında yüksek oranda kamu yararı bulunmaktadır. Ayrıca 23.241 ‘e GÖRE STANDART MONTAJ DA İMKÂNSIZDIR!

5. Projedeki pencere ölçülerinin pencere boşluğuna kör kasa kopyalama kalıbı ile kopyalanması ve dilatasyon uygulamaları, vidalı pencere tespiti uygulamalarına nazaran, pencerelerin STANDART imalâtına ve STANDART montajına imkân vermekte ve %30 ‘a varan uygulama ekonomisi sağlanabilmektedir. STANDART OLMAYAN İMALÂT VE MONTAJ PAHALI İŞLEMLERDİR.

6. EN 14351-1 standardı uyarınca PVC pencereler, eklenecek olan            

 işareti ve garanti belgesi kriteri eksik ve yanlıştır. 6 ncı temel gereğin ÜRÜNLERİN HESAPLANABİLİR ÖZELLİKLERİ DİKKATE ALINMALIDIR hükmüne ve dolayısı ile 6 Temel Gereğin tüm hükümlerine aykırıdır.

7. AB CEN komitesi tarafından EN 14351-1 standardına dilatasyon kuralı eklenmeden PVC pencerelere            işareti eklenemez. Tüketici aldatılamaz.

8. T.C. Sanayi ve Ticaret ile Bayındırlık ve İskân Bakanlıkları ve de TSE uyarılarak Genel Teknik Şartname ve Fiyat Analizi ve ilgili diğer standartların, 4703 sayılı ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ve 4077 sayılı tüketici haklarının korunması hakkındaki kanunlara ve yapı malzemeleri yönetmeliği (89/106/EEC) hükümlerine uyarlanmaları ve düzeltilmeleri tüketici haklarının korunması bakımından zorunluluk arz etmektedir.

9. Dilatasyon  uygulanmamış olan vidalı tespitli PVC pencerelerde her dakika değişen ısı farkları karşısında sürekli değişken olan izolasyon arızalarının sürekliliği engellenemeyeceği gibi tamiri de imkânsızdır.

Bu nedenle ayıplı ürün üretimine ve tüketimine müsamaha edilmemelidir.

 

10. Tüketici AB ve T.C. Kurumları direktifleri ile yanıltılıp aldatılmamalıdır.

 

11. PVC pencere montajında elektrikli aletler, vida, dübel, macun, köpük vs. kullanımı yasaklanarak imalât ve montaj maliyetleri düşürülmelidir.

 

12. Malzemeden, işçilikten, zamandan, enerjiden tasarruf ve kalitede süreklilik, AB direktiflerine ve de şartnamelere güven sağlanmalıdır.

Aksi halde tüketici bilinçlendiğinde! “Geçmiş 10 yıl içinde” yeni teknolojiler ile ürünün ayıplı olduğunu ispatlar ise; 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk hakkındaki Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 4 ncü fıkrası, “Bilim ve teknolojide ulaşılan düzeyin, malın piyasaya sürülmesinden sonraki 10 yıl içinde ayıplı olduğunun tespit edilmesine imkân tanıması halinde, imalâtçı / üretici bu ayıbın olası zararlı sonuçlarını ortadan kaldırmak için azami çabayı sarf etmemesi durumunda 7 nci maddenin 1 nci fıkrasının ( e ) bendinde ve son fıkrasında yer alan sorumluluktan kurtulma sebeplerini ileri süremez” hükmünden yararlanmak istediğinde zarar ve ziyanın tazmini hayli zorlaşacaktır.!!

PVC pencere montajında dilatasyon uygulanmamış olan bir evde kullanılan enerjinin %30 u pencerelerden kaçmaktadır. TSE nin ayıplı ürün standartları ile tüketici aldatılmamalıdır.

KALORİFER PETEKLERİ %30 AZALTILARAK TÜKETİCİ KORUNMALIDIR.

TÜKETİCİ BİLİNÇLENİR İSE

                                  MONTAJINDA  DİLATASYON   YERİNE

                                VİDALI          TESPİT         UYGULANMIŞ

                           TÜM PVC PENCERELER AYIPLIDIR

                       TEMEL   GEREKLERE    UYGUN    OLMADIĞINDAN

                     *   İŞARETLİ  OLSALAR  BİLE       

                     GARANTİ  BELGELERİ  GEÇERSİZ  SAYILARAK

                FATURA  TARİHİ  ÜZERİNDEN  10  YIL    GEÇMEDEN AYIBIN     KALDIRILMASINI  VE ZARAR ZİYANININ TAZMİNİNİ   TALEP   EDEBİLİR.

ÇÖZÜM :       DİLATASYON    METOD

 

T.C. ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, BİR BİNADA MEYDANA GELEN TOPLAM  ISI  KAYBININ  % 28’İ NİN PENCERELERDEN KAYNAKLANDIĞINI BUNUN % 20 SİNİN CAM VE ÇERÇEVELERDEN % 8’NİN İSE  PENCERELERDE MEVCUT ARALIKLARDAN  KAÇTIĞINI  İLAN  ETMEKTEDİR. ÇATLAKLARIN TOPLAMI : 61  X  61 cm. CAMSIZ  BİR PENCEREYE TEKABÜL ETTİĞİNE GÖRE BU HESAP  VE  AŞAĞIDA  YER  ALAN  VE  ISI  KAYBI  HESAPLARINA DAYANMAYAN  VE  DİLATASYON YERİNE VİDALI TESPİT ÖNGÖRÜSÜ İLE AKSİNE,  ISI KAYBINA ŞARTLANDIRAN  23.241 NO LU  GENEL FİYAT ANALİZİ  TÜKETİCİYİ  ALDATICI – YANILTICI  VE  YANLIŞTIR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27- Sert Plastik (PVC) Profilleri ve Bu Profillerle Yapılan Doğrama İmalatı Genel Teknik Şartnamesi (1995) Kapsam :

Bu Şartname PVC sert plastik kapı ve pencere doğramalarla ilgili tüm teknik standart (TS) ve şartları içerir.                                     

NOT: KAPSAM, 4703 VE 4077 SAYILI KANUNLARI VE/DE      YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC)  KAPSAMADIĞINDAN SEBEPLE TÜKETİCİ HAKLARINI DEĞİL, TAM AKSİNE,  SADECE PİYASADAKİ PROFİL ÜRETİCİLERİNİN ÇIKARLARINI KORUMAKTADIR.    

Malzemeler : 1. Sert PVC kapı ve pencere doğramaları ve bu doğramalarla birlikte kullanılan yardımcı profiller,                                                                                    

1.1 Profillerin tipleri piyasada mevcut üreticilerin ürettiği profillere, idarece seçilen mimari detay projelerine, mahal listelerine ve anahtar paftalarına uygun olarak yapılacaktır.                                                                  

NOT: BU MADDE,  4703 VE 4077 SAYILI KANUNLARI VE/DE YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC)  KAPSAMAMAKTADIR. PROFİL KESİDİ ŞARTLARINI USÜL VE YASALARA GÖRE  BELİRLEMEKTE YÜKSEK  FEN  KURULUNUN  DEĞİL TAM  AKSİNE  PİYASANIN YETKİLİ OLDUĞUNA DELALETTİR. ÜRETİCİLERİN AYIPLI PROFİLİ PİYASAYA SÜRMESİNİ TEŞVİK ETMEKTEDİR.AZMETTİRMEKTEDİR.

 

1.2 Seçilen profiller TS 5358'e uygun evsafta olacaktır.

 

NOT: BU MADDE, TS 5358 EN 12608  ZORUNLU STANDART OLMADIĞINDAN PİYASAYI BAĞLAMAMAKTADIR. STANDARDIN ÖNGÖRDÜĞÜ PROFİLLER ÜZERİNDE HER BİR METREDE BİR BULUNMASI GEREKEN İŞARETLER

 * İklim bölgesi sınıfı,

 * Düşen kütleye karşı darbe mukavemeti sınıfı,

 * Et kalınlığı sınıfı,

 * İzlenebilirliği sağlamak için yeterli olabilecek imalat kodu

 BULUNMAMAKTADIR VE DENETLENMEMEKTE DİR.

 

2.4 Bağlantılar krom-vanadium sac vidaları veya cıvatalarla en çok 10 cm'de bir olmak şartıyla kör kasalara bağlanacaktır.

 

NOT: BU MADDE, DOĞRAMAYA KEVGİR VEYA KLARNET YADA ZURNA GİBİ SIK ARALIKLARLA DELİKLER AÇILMASINI VE TS 5358 EN 12608  STANDARDINDA TANIMLANAN PROFİL  MUKAVEMETİN ORTADAN KALDIRILMASINI VE AYIPLI ÜRÜN HALİNE GELMESİNİ EMRETMEKTEDİR.

2.5 Kör kasalar doğrama profilleri ile uyumlu ölçülerde en az 2 mm et kalınlığında DKP sacdan bükme U kesitli veya kutu profillerden oluşacaktır.

 

1995  TARİHLİ   27. GENEL TEKNİK   ŞARTNAMEDE  VE  23.241 DE EMREDİLEN   İLKEL  UYGULAMA   ŞARTLARININ   FOTOĞRAFLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇÖZÜM : WINDOW DİLATASYON METOD (GERİLİM ÇÖZÜCÜ)

Poz No

23.241

Tanımı

HER ÇEŞİT PLASTİK İMALAT YAPILMASI YERİNE TESPİTİ

Birimi

KG

Bulunduğu Kitap

Bayındırlık Bakanlığı

Tarifi

Plastik doğramalar TS 5358'e uygun sert PVC profillerden imal edilirler. Profiller her türlü dış hava koşullarına karşı dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. Metal takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayıt) gerekli mukavemeti sağlanır. Metal takviye profilleri, TS 914'e uygun Sıcak Daldırma Metodu ile yapılmış galvanizle pasa karşı korunmuş, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalınlığı 1,5 mm.'den fazla olmayacaktır. Ancak çok geniş kayıt ve kanatlarda gerekçe gösterilerek sac kalınlığı en fazla 2 mm.'ye çıkarılabilir. Metal takviyeli PVC profiller plastik köşe kaynağı, vida, kanat bağlaması vesair imkânlarla birleştirilerek yardımcı doğrama profilleri, levhalar ve diğer profiller yardımı ile her çeşit pencere doğraması, kapı, camekân ve benzeri imalât yapılır. İmalâtçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak kanat aralıkları iki sıra EPDM kauçuk contalarla izole edilirler, her cins ve kalınlıklardaki camın takılması, cam çıtaları yardımı ile olur. İmalâtçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diğer usullerle sağlanır. Her kanat çerçevesi (doğraması) doğrama kasasına en az 2 (iki) menteşe ile tespit edilir. Menteşeler kanadın ayarlı çalışmasını sağlayacak mukavemette ve dizaynında olacaktır. İmalâtı yapılan plastik doğramanın kârgir aksama, kenet ve dübellerle, gerektiğinde demir konstrüksiyona (kör kasaya) paslanmaz vida ile tespiti, sızdırmazlığın sağlanması, kanat aralıklarında izolasyonu sağlayacak contaların sisteme uygun olarak yerlerine tespiti, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, yerine monte edilmiş plastik doğramanın 1 kg'ının fiyatı: ÖLÇÜ : Yalnız sert PVC plastik doğrama malzemesi, EPDM kauçuk conta, silikon esaslı macun, tespit vidaları, birleşim parçaları, profil içinde bulunan takviyeler birlikte tartılır. Tartı ağırlıkları, idarece onanmış projelerdeki boyutlar üzerinden, profillerin tablolardaki ağırlıklarına göre tahkik edilir. Bu tartı neticesi tablolara nazaran %7'den fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, imalâtın idarece kabul edilmesi şartı ile tartı esas alınır. Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metretûl ağırlıkları ile bağlantı elemanlarının birim ağırlıkları belirtilecektir. NOT : Plastik doğrama aksesuarı (İspanyolet, menteşe, kilit ve ilâveleri, vasistas makas ve çarpmaları, pivot menteşeler, sürgüler, kapı altı fırçaları, her türlü kapı kolları, hidrolik mekanizmalar benzeri açma, kapama, kilitleme mekanizmaları vb.) tartıya dahil edilmez. Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 müteahhit kârı ve genel gideri ilâve edilerek ödenir.

Birim Fiyatlar (YTL)

Yılı

Birim Fiyatı

Montaj Birim Fiyatı

1989

0.01

0.00

1990

0.02

0.00

1991

0.02

0.00

1992

0.03

0.00

1993

0.05

0.00

1994

0.09

0.00

1995

0.23

0.00

1996

0.38

0.00

1997

0.74

0.00

1998

1.11

0.00

1999

1.57

0.00

2000

2.35

0.00

2001

3.04

0.00

2002

4.75

0.00

2003

6.47

0.00

2004

0.00

0.00

2005

0.00

0.00

2006

0.00

0.00

Analizi

İdare Kodu

Rayiç No

Tanımı

Birimi

Miktarı

BAY

01.501

DÜZ İŞÇİ (İNŞAAT İŞÇİSİ)

SA

0.25

BAY

01.507

1. SINIF USTA

SA

0.4

BAY

01.507/1

I. SINIF USTA YARDIMCISI

SA

0.5

BAY

04.530

SİLİKON ESASLI 800 SERİSİ MACUN

KG

0.02

BAY

04.769/10

EPDM KAU.NEOPREN İZOL.VE CAM CONTA FİTİL

KG

0.07

BAY

04.769/11

PLAST.VE ALÜMİNYUM DOĞRAMA MONTAJ DÜBELİ

AD

0.45

BAY

04.769/8

METAL TAKVİYESİZ SERT PVC PENC.DOĞ.PROF.

KG

0.09

BAY

04.769/7

SERT PVC PENCERE DOĞRAMA PROFİLİ

KG

0.89

BAY

03.588

PLASTİK DOĞRAMA İMALAT ATELYESİ

SA

0.025

Poz No

23.241/A

Tanımı

PLASTİK DOĞRAMA İMALATI YERİNE KONULMASI

Birimi

KG

Bulunduğu Kitap

Bayındırlık Bakanlığı

Tarifi

Plastik doğramalar TS 5358'e uygun sert PVC profillerden imal edilirler. Profiller her türlü dış hava koşullarına karşı dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. Metal takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayıt) gerekli mukavemeti sağlanır. Metal takviye profilleri, TS 914'e uygun Sıcak Daldırma Metodu ile yapılmış galvanizle pasa karşı korunmuş, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalınlığı 1,5 mm.'den fazla olmayacaktır. Ancak çok geniş kayıt ve kanatlarda gerekçe gösterilerek sac kalınlığı en fazla 2 mm.'ye çıkarılabilir. Metal takviyeli PVC profiller plastik köşe kaynağı, vida, kanat bağlaması vesair imkânlarla birleştirilerek yardımcı doğrama profilleri, levhalar ve diğer profiller yardımı ile her çeşit pencere doğraması, kapı, camekân ve benzeri imalât yapılır. İmalâtçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak kanat aralıkları iki sıra EPDM kauçuk contalarla izole edilirler, her cins ve kalınlıklardaki camın takılması, cam çıtaları yardımı ile olur. İmalâtçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diğer usullerle sağlanır. Her kanat çerçevesi (doğraması) doğrama kasasına en az 2 (iki) menteşe ile tespit edilir. Menteşeler kanadın ayarlı çalışmasını sağlayacak mukavemette ve dizaynında olacaktır. İmalâtı yapılan plastik doğramanın kârgir aksama, kenet ve dübellerle, gerektiğinde demir konstrüksiyona (kör kasaya) paslanmaz vida ile tespiti, sızdırmazlığın sağlanması, kanat aralıklarında izolasyonu sağlayacak contaların sisteme uygun olarak yerlerine tespiti, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, yerine monte edilmiş plastik doğramanın 1 kg'ının fiyatı: ÖLÇÜ : Yalnız sert PVC plastik doğrama malzemesi, EPDM kauçuk conta, silikon esaslı macun, tespit vidaları, birleşim parçaları, profil içinde bulunan takviyeler birlikte tartılır. Tartı ağırlıkları, idarece onanmış projelerdeki boyutlar üzerinden, profillerin tablolardaki ağırlıklarına göre tahkik edilir. Bu tartı neticesi tablolara nazaran %7'den fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, imalâtın idarece kabul edilmesi şartı ile tartı esas alınır. Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metretûl ağırlıkları ile bağlantı elemanlarının birim ağırlıkları belirtilecektir. NOT : Plastik doğrama aksesuarı (İspanyolet, menteşe, kilit ve ilâveleri, vasistas makas ve çarpmaları, pivot menteşeler, sürgüler, kapı altı fırçaları, her türlü kapı kolları, hidrolik mekanizmalar benzeri açma, kapama, kilitleme mekanizmaları vb.) tartıya dahil edilmez. Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 müteahhit kârı ve genel gideri ilâve edilerek ödenir.

Birim Fiyatlar (YTL)

Yılı

Birim Fiyatı

Montaj Birim Fiyatı

2004

4.94

0.00

2005

5.55

0.00

2006

6.10

0.00

Analizi

İdare Kodu

Rayiç No

Tanımı

Birimi

Miktarı

BAY

01.501

DÜZ İŞÇİ (İNŞAAT İŞÇİSİ)

SA

0.25

BAY

01.507

1. SINIF USTA

SA

0.40

BAY

04.530

SİLİKON ESASLI 800 SERİSİ MACUN

KG

0.02

BAY

04.769/10

EPDM KAU.NEOPREN İZOL.VE CAM CONTA FİTİL

KG

0.07

BAY

04.769/11

PLAST.VE ALÜMİNYUM DOĞRAMA MONTAJ DÜBELİ

AD

0.45

BAY

04.769/8

METAL TAKVİYESİZ SERT PVC PENC.DOĞ.PROF.

KG

0.09

BAY

04.769/7

SERT PVC PENCERE DOĞRAMA PROFİLİ

KG

0.89

BAY

03.588

PLASTİK DOĞRAMA İMALAT ATELYESİ

SA

0.015