MEVZUAT (BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI)

Uluslararası Mevzuat                                                                                                                         http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapimal.php

 

Paralel Mevzuat                                                                                                                                 http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapimal.php

 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği                                                                                                             http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapimal.php

 

TARİHÇE

Faydalanılan AB Teknik Yardım Projeleri  

http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/teknikyardim.htm

 

TEKNİK ŞARTNAMELER

 

UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARTLAR  

http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/uyumlastirilmis.htm

 

ULUSAL STANDARTLAR  

http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/ulusal.htm

 

AVRUPA TEKNİK ONAYI  

http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/eta.htm

 

UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ

NASIL BAŞVURU YAPILIR?                                     http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/onaylanmiskurulus.htm

TÜRKAK ile Yapılan Protokol                            http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/TURKAK-30.06.2003.pdf

Onaylanmış Kuruluşlar                                                  http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/nblist.htm

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları                                     http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/nblist.htm

Onay Kuruluşu                                                                http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/nblist.htm

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

Piyasa Gözetim ve Denetimi Nasıl Yapılır?                         http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/pgd.htm

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Yapılan Protokol   http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/SvTB-13.04.2006.pdf

Faaliyet Raporları                                                                      http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/faaliyetrapor.htm

Eğitim Materyalleri                                                                    http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/pgdegitimi.pdf

Kurumsal Altyapı Geliştirme Projeleri                    http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/kurumsalproje.htm

Şikayetler                                                                      http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/sikayet.htm

Dokümanlar                                                                                     http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/dokumanlar.htm

KOMİTELER

Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi (YAMTEK)                          http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/html/teblig11.htm

YAMTEK Alt Komiteleri                                        http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/altkomite.htm

Uygunluk Değerlendirme Derneği                                 http://www.dtm.gov.tr/dts/ABTeknik/UDDer_Tuzuk_Taslagi.htm

Piyasa Gözetim ve Denetim Koordinasyon Kurulu   http://www.dtm.gov.tr/dts/PGDKK/kamuya.acik/kapak.htm

KLAVUZ BELGELER

Kılavuz Belge A                                                        http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/kilavuza.htm

Kılavuz Belge B                                                         http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/kilavuzb.htm

Kılavuz Belge http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/kilavuzc.htm                                                                 

Kılavuz Belge D                                                         http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/kilavuzd.htm

Kılavuz Belge E                                                       http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/kilavuzbelge.htm

Kılavuz Belge F                                                                            http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/kilavuzbelge.htm

Kılavuz Belge G                                                                           http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/kilavuzbelge.htm

Kılavuz Belge H                                                        http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/kilavuzh.htm

Kılavuz Belge I                                                                              http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/kilavuzbelge.htm

Kılavuz Belge J                                                                          http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/kilavuzbelge.htm

Kılavuz Belge K                                                        http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/kilavuzk.htm

Kılavuz Belge L                                                    http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/kilavuzbelge.htm

Kılavuz Belge M                                                     http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/html/kilavuzbelge.htm

TEBLİĞLER   (YİG    VE    TAU  lar)                                                  http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/tebliglistesi.php

GENELGELER                                                           http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/genelgelistesi.php

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER    http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/KHKlistesi.php