AB TEKNİK MEVZUATI VE CE İŞARETİ  (DTM)

 

1-  GENEL BİLGİ

 http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/WEB1.htm

 

1/95 sayılı AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) 

http://www.foreigntrade.gov.tr/Ab/okk95/1-95.pdf

 

2/97 sayılı OKK

http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/297turkce.htm

 

15.1.1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/KARAR.htm

 

Uyumlaştırma süreci tamamlanan ve devam eden teknik mevzuat

http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/uyumson.htm

 

4703 sayılı  “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun",

http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/kanun.htm

 

"Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik",

"CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik" ve

"Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik"

http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/uygunlukynetmelik.htm

 

"Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik"

http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/taslakynetmelk.htm

 

"Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik",

http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/uygunlukynetmelik.htm

 

"CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik"

http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/ceynetmelik.htm

 

"Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik"

http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/piyasaynetmelik.htm

 

"Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik"

http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/taslakynetmelk.htm

 

Türk Akreditasyon Kurumu’nun (TÜRKAK)

http://www.turkak.org.tr/

2- AVRUPA BİRLİĞİ TEKNİK MEVZUATININ GELİŞİMİ 

http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/ABUYUM.htm

3- DÜZENLENMEMİŞ ALAN 

DÜZENLENMEMİŞ ALAN YÖNETMELİK TASLAĞI                                                                   http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/DA111006.doc

2003-C 265-2 SAYILI KOMİSYON BİLDİRİSİ (TÜRKÇE)  http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/C%20265-2%20Sayili%20Komisyon%20Bildirisi%20(Turkce).doc

DÜZENLENMEMİŞ ALAN ÜRÜN LİSTESİ                                  http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/duzenlenmemis_alan_urun_listesi.xls

MALLARIN SERBEST DOLAŞIMINA DAİR REHBER (İNGİLİZCE)                                  http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/Bildirimler/1.pdf

27 ARALIK 2005 TARİHLİ "TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ TEKNİK MEVZUAT BİLDİRİMLERİ EĞİTİM SEMİNERİ" - Sunumlar (*.pdf)  

Düzenlenmemiş Alan (Çetin Yılmaz)                                                                      http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/Bildirimler/2.pdf

Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile AB Arasında Bildirime Dair Yönetmelik (Çiğdem Köse)                                                                                                                   http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/Bildirimler/3.pdf

Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile AB Arasında Bildirime Dair Yönetmelik Kapsamındaki Mekanizmanın İşleyişi (Çiğdem Köse)                                                                                                                 http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/Bildirimler/4.pdf

Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile AB Arasında Bildirime Dair

 Yönetmeliğe İlişkin Uygulama ve Örnekler (Selin Özşahin)                              http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/Bildirimler/5.pdf

4- UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ (UDDer)  

http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/UDDer/UDDer_Kapak.htm

DERNEĞİN KURULUŞUNA İLİŞKİN BASIN BİLDİRİSİ                                   http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/UDDer/UDDer_BasinBildirisi.htm

UDDer TÜZÜĞÜ                                                                                              http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/UDDer/UDDer_TUZUK.pdf

UDDer ÖNÜYELİK BAŞVURU FORMU                                                        http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/UDDer/onuyelik-basvuru-formu.pdf

5- TÜRKİYE'NİN 2005 YILI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ RAPORU 

http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/Tuketiciler/Tuketici.htm

6- TÜRKİYE'NİN AB TEKNİK MEVZUATINA UYUMU HAKKINDA KİTAP

http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/kitap.doc

7- 4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERi

http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/kanun2.htm

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik  Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun   http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/kanun.htm

KANUN HAKKINDA BİLGİ                                                                                                http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/cercevekanun.htm

KANUN HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR                                                        http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/kanunsorucevap.htm

“CE” UYGUNLUK İŞARETİNİN ÜRÜNE İLİŞTİRİLMESİNE VE KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK   http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/ceynetmelik.htm

ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK         http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/piyasaynetmelik.htm

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İLE ONAYLANMIŞ KURULUŞLARA DAİR YÖNETMELİK   http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/uygunlukynetmelik.htm

TEKNİK MEVZUATIN VE STANDARTLARIN TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA BİLDİRİMİNE DAİR YÖNETMELİK   http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/taslakynetmelk.htm

8- 6 HAZİRAN 2005 TARİHLİ "TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ" SUNUMLARI

http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/Tuketiciler/Tuketici.htm

1. GİRİŞ 

1.1 Yeni Yaklaşım ve Global Yaklaşım Kavramları                                                                                  http://www.dtm.gov.tr/Dts/rehber/giris1.htm

YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİNİN KAPSAMI                                                                                            http://www.dtm.gov.tr/Dts/rehber/kapsam2.htm

SORUMLULUKLAR                                                                                                              http://www.dtm.gov.tr/Dts/rehber/sorumluluklar3.htm

DİREKTİFLERE UYGUNLUK                                                                                   http://www.dtm.gov.tr/Dts/rehber/direktiflereuygunluk4.htm

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ                                                            http://www.dtm.gov.tr/Dts/rehber/uygunlukdegprosedur5.htm

ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR                                                                                       http://www.dtm.gov.tr/Dts/rehber/onaylanmiskurulus6.htm

CE İŞARETİ                                                                                                                                 http://www.dtm.gov.tr/Dts/rehber/ceisareti7.htm

PİYASA GÖZETİMİ                                                                                                            http://www.dtm.gov.tr/Dts/rehber/piyasagozetimi8.htm

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERLE İLGİLİ KONULAR                                                                                   http://www.dtm.gov.tr/Dts/rehber/ucuncuulkeler9.htm

DİPNOTLAR                                                                                                                                              http://www.dtm.gov.tr/Dts/rehber/dipnotlar10.htm

EKLER 

Ek-1: Rehberde Atıfta Bulunulan AB Mevzuatı                                                                            http://www.dtm.gov.tr/Dts/rehber/ek-1.htm

Ek-2: Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşmanın(AT Anlaşması) Belirli Maddeleri İle İlgili Ek Bilgiler   http://www.dtm.gov.tr/Dts/rehber/ek-2.htm

Ek-3: Ek Rehber Dokümanlar                                                                                                   http://www.dtm.gov.tr/Dts/rehber/ek-3.htm

Ek-4: Komisyon Temas Noktaları                                                                                                              http://www.dtm.gov.tr/Dts/rehber/ek-4.htm

Ek-5: Faydalı Web Adresleri                                                                                                      http://www.dtm.gov.tr/Dts/rehber/ek-5.htm

Ek-6: Yeni Yaklaşım Direktifleri Kapsamına Giren Ürün Grupları                                               http://www.dtm.gov.tr/Dts/rehber/ek-6.htm

Ek-7: Uygunluk Değerlendirme İşlemlerinin İçeriği                                                                   http://www.dtm.gov.tr/Dts/rehber/ek-7.htm

Ek-8: Direktiflerde Öngörülen Uygunluk Değerlendirme İşlemlerinin Akış Şemaları               http://www.dtm.gov.tr/Dts/rehber/ek8icindekiler.htm

9- AVRUPA BİRLİĞİ TEKNİK MEVZUATINA UYUMDA SON DURUM

http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/UTR1.xls

10-YENİ YAKLAŞIM VE GLOBAL YAKLAŞIM TEMELLİ DİREKTİFLERİN UYGULANMASINA DAİR REHBER

http://www.foreigntrade.gov.tr/menueang.htm

11-CE İŞARETİ

http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/CE2.htm

CE İŞARETİ NEDİR?                                                                                                     http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/WEBCE.htm

CE İŞARETİ İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLAR                                                                      http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/sorucevap.htm

CE İŞARETİ İLİŞTİRİLMESİNİ ÖNGÖREN YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİNİN UYUMUNDA SON DURUM  http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/Yeni_Yaklasim_Yeni.htm

12-ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR (İLK ONAYLANMIŞ KURULUŞUMUZA İLİŞKİN BASIN BİLDİRİSİ)

http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/onaylanmiskurulusnot.htm

BASIN BİLDİRİSİ                                                                             http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/OK%20Basin%20Bildirisi.doc

13-PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/pyasagzetm.htm

 

14-PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ TUTANAĞINA İLİŞKİN 2004/24 SAYILI DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ                                      http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/PGDKK/2004-24DTSTeblig.doc

15-TÜRKİYE'DE KALİTE ALTYAPISININ DESTEKLENMESİ (TKAD) PROJESİ 

http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/TKAD/Kapak.htm

16-AB TEKNİK MEVZUATI İLE İLGİLİ ADRESLER

http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/ADRESLER.htm

17-SORU FORMU  (AB ve EFTA Ülkelerine İhracat Yapanlar İçin)

http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/soruformu.doc

18-AB TEKNİK MEVZUATINA UYUM: ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDEN YAPILAN İTHALATTA ÜRÜN GÜVENLİĞİ SEMİNERİ SUNUŞLARI

http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/MATRA/icindekiler.htm

Açış Konuşması                                                                        http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/MATRA/Acis_Konusmasi.htm

Dış Ticaret Müsteşarlığının Sunuşu (1)                                                http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/MATRA/Sunus_DTM_1.ppt

Dış Ticaret Müsteşarlığının Sunuşu (2)                                        http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/MATRA/Sunus_DTM_2.ppt

Hollandalı Uzmanların Sunuşu (1)                                                http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/MATRA/Sunus_NL_1.ppt#256,1,Enforcement to Private Operators veya:  VWA tarafından yapılan ithalat kontrolleri

Hollandalı Uzmanların Sunuşu (2)                                                                     http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/MATRA/Sunus_NL_2.ppt

19-İTHALAT KONTROLLERİ / PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ ÇALIŞMA GRUPLARI 

http://www.foreigntrade.gov.tr/dts/ABTeknik/PGD_Calisma_Grubu_R.htm