1. Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı