KANUNLAR1. 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanması

 

2. Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanması

3. Tüketicinin Korunması

4. Kamu İhale Kanunu

5. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

6. İmar Kanunu

7. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

8. Yapı Denetimi

9. Toplu Konut Kanunu

10. Büyükşehir Belediyesi Kanunu

11. Belediye Kanunu

12. İller Bankası Kanunu

13. Kat Mülkiyeti Kanunu

14. İl İdaresi Kanunu

15. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

16. İş Kanunu