Tebliğ Başlıkları 

1. Yapı Malzemeleri Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri

2. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Avrupa Teknik Onay İçin Ortak Usul ve Genel Format

3. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında, Uygulanacak Teknik  Şartnamelerin Yayımlanması

4. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıfları ve Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığı

5. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Malzemelerin Tâbi Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri

6. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne İlişkin Açıklayıcı Dokümanlar

7. Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

8. Garanti Belgesi Uygulama Esasları

9. Yapı Malzemesine CE İşaretinin İliştirilmesi ve Teknik Dosyanın Hazırlanması

10. Kamu İhale Genel Tebliği

11. “CE" İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması

http://www.alomaliye.com/ce_2004_29.htm

12. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına ve Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına Dair Tebliğin Değiştirilmesi

13. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamenin Yayımlanması Hakkındaki Tebliğin Değiştirilmesi

14. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

15. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

16. TÜRKİYE & AB Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği

17. TÜRKİYE—AB Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (SIRA NO: 1)