ŞARTNAMELER

Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi http://www.ampyazilim.com.tr/docs/mevzuat/sartnameler/mevsar02.htm

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ http://www.ihale.gov.tr/eilan/files/Y/YY01EK08.htm

Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi http://www.ampyazilim.com.tr/docs/mevzuat/sartnameler/mevsar06.ht

23.241 (PVC PENCERE FİYAT ANALİZİ) http://www.birimfiyat.net/cgi/detay.php?%20%20%20%20%20%20%20%20%20POZNO=%2023.241&%20%20%20%20%20%20%20%20%20POZSNO=30219&%20%20%20%20%20%20%20%20%20KITAP=Bay%FDnd%FDrl%FDk%20Bakanl%FD%F0%FD

23.241-A (PVC PENCERE FİYAT ANALİZİ) http://www.birimfiyat.net/cgi/detay.php?%20%20%20%20%20%20%20%20%20POZNO=%2023.241/A&%20%20%20%20%20%20%20%20%20POZSNO=145642&%20%20%20%20%20%20%20%20%20KITAP=Bay%FDnd%FDrl%FDk%20Bakanl%FD%F0%FD