Pencere montajında dilatasyon metod uygulaması zorunlu hale getirilmeden söz konusu olan pencerelere,

1- Garanti Belgesi  V E R İ L E M E Z,

2- TSE Belgesi         V E R İ L E M E Z, 

3- Yapı Sertifikası   V E R İ L E M E Z,  

4-             İşareti   E K L E N E M E Z,   

 

TESPİT ve DİLATASYON BİRLİKTE UYGULANAMAZ!!!

          

16 kat farklı uzama katsayısına sahip olan iki yapı malzemesinin birbirine vidalar ile tespit edilmesinin mahzurlarını bilim ve fen kuralları ile açıklamaktayız. 

Üzülerek belirtmek isteriz ki, muhteviyatında bilim ve fen kurallarına aykırı kaideler ve çelişkiler bulunan Almanya 'da Karlsruhe Cam ve Pencere Teknikleri Ticaret Akademisi 'nin yayınlamış olduğu "Pencere İmalâtı" isimli kitabı tercüme edilmiş ve M.E.B. 'na bağlı okullarda ders olarak okutulmakta ve PVC Pencere üreticilerine satılmaktadır.

Gelişen teknoloji ile birlikte insanlar, yaşadıkları mekânların genel hayat  standartlarının yanı sıra, gerek imar safhasında gerekse uzun süreli kullanım safhasında daha güvenli ve daha ekonomik olabilmesini talep etmektedir. Bunun için teknolojinin nimetlerinden azami istifade etmek istemektedirler. Bu talebin karşılanması için özellikle yapı sektöründe kullanılan malzemeler ile bu malzemelerin imalât, montaj ve kullanım usulleri üzerinde sürekli bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bütün bunlara bağlı olarak da yasal prosedürler hazırlanarak bu sektördeki hukuki alt yapı da oluşturulmaktadır.

Özellikle ihtiyaçlar, standartların belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Bir yapı malzemesinde ana hatlarıyla, Sağlam, Sağlıklı, Yangına dayanıklı, Hijyenik ve çevreye zararsız, Kullanışlı, Gürültüyü önleyen, Enerji ve Isı tasarrufu sağlama gibi özellikler aranmaktadır. Mutlaka daha farklı özellikler de sıralanabilir ama olması gereken Temel Özellikler ana başlıklar ile bu şekilde belirtilmiştir. AB, ülkeler arasında standartlarda  birliğin sağlanması, tüketicilere sunulan mal ve hizmetlerde asgarî güvenlik kriterlerinin belirlenmesi için gerekli kuralları doküman olarak hazırlamakta ve AB ülkelerine ve dünyaya bildirmektedir. 

Yapı malzemelerinde yukarıda arz ettiğimiz özellikler, bir ürünün ham maddesinden nihai olarak tüketicinin kullanımına ve memnuniyetine kadar ki bütün safhaları TEMEL GEREKLER başlığı altında olabildiğince açık, anlaşılabilir şekilde dokümante edilmiştir. Ülkemizin gelişmiş milletler seviyesinde bulunması özellikle AB teknik mevzuatı ile uyum içinde olmasına bağlıdır. Bu sebeple 4703 ve 4077 sayılı yasalar ile bunlara bağlı olarak diğer kanun ve yönetmelikler hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Hazırlanan bu mevzuatlara göre Bilim ve Teknoloji gizlenmiş bir ayıbı ortaya çıkarırsa, tüketici bu ayıptan doğan zarar ve ziyanını 10 yıl geriye dönük tazmin edebilme hakkına sahiptir.

Sitemizin amacı PVC Profillerle üretilen Pencerelerin nasıl Güvenli Ürün olabileceğini açıklamakla birlikte, bugüne kadar üretilen ve halen üretilmekte olan ayıplı ürünlerin gerek tüketiciyi mağduriyeti ve gerekse ülke ekonomisine verdikleri zararları açıklamaktır. 

 

                  CE BELGELİ OLSALAR DAHÎ,                                    

      MONTAJINDA DİLATASYON UYGULANMAMIŞ                 

          VE DUVARA VİDALI TESPİT EDİLMİŞ                           

                         PVC PENCERELER                                              

      A Y I P L I    M A L    S A Y I L I R!