ESKİ TEKNOLOJİLERE KARŞI HUKUKİ YAPTIRIMLAR VE PVC PENCERE ÜRETİCİLERİ İLE TÜKETİCİ AVANTAJLARI

 

Tuğla duvar 0.005 .ve PVC pencere 0.080 yani 16 kat fazla genleştiğine göre, PVC pencere Kasası çevresince oluşan çatlakların toplamı;  eni 61 x ve boyu 61 cm. olan bir D E F O R M A S Y O N yani, enerji kaçak alanı ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu şartlarda ,

 

TEMEL GEREKLER

1 - Mekanik Dayanım ve Stabilite
2 - Yangın Durumunda Emniyet
3 - Hijyen Sağlık ve Çevre
4 - Kullanım Emniyeti
5 - Gürültüye Karşı Koruma
6 - Enerjiden Tasarruf ve Isı Muhafazası
nın Sağlanamayacağı ve

 
01.01.2006 yılın da ve daha önceki yıllar da olduğu gibi, 01.01.07 TARİHİ İTİBARI İLE DE PVC pencerelere İŞARETİNİN iliştirilmesi ve yönetmelik (89/106/EEC) UYARLANMIŞ SAYILMASI İMKANSIZ OLDUĞU VE USÜL VE YASALAR DA YILLARDIR MER İ (Yürürlükte) OLDUKLARI HALDE TÜKETİCİ HAKLARININ İHLALLERİNİN DEVAM ETTİĞİ DE BİLİNMEKTEDİR.

 
 İŞARETİ VE MEVZUATI, GÖYA ÜRÜNÜN AB DİREKTİFLERİNE - DTM VE BAYINDIRLIK BAKANLIĞI DİREKTİFLERİ ile ilgili tüm usül ve yasalara UYGUNLUĞUNUN VE ÜRÜNÜN AVRUPA PASAPORTU SAYILDIĞININ HÜKMÜNE HAİZDİR. OYSA , AB STANDARDI EN 14351-1, " Dilatasyon kuralını kapsamadan " PVC pencereye   işareti Eklenemez. Bu nedenle İlgili kurumların acilen genel teknik şartname düzenleyerek çözüm üretmelerinde kamu yararının varlığı inkar edilemez. Bu nedenle in bu süre zarfında ve bu NOKTADA DİKKATE ALINMASINDA DA YARAR BULUNMAKTADIR.

 
USÜL VE YASALAR

 
13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası, " Bilim ve teknolojide ulaşılan düzeyin, malın piyasaya sürülmesinden sonraki 10 yıl içinde Ayıplı olduğunun tespit edilmesine imkan tanıması halinde," imalatçı / üretici bu ayıbın olası zararlı sonuçlarını, ortadan kaldırmak için azami çabayı sarf etmemesi durumunda 7. maddenin birinci fıkrasının ( e ) bendinde ve son fıkrasında yer alan sorumluluktan kurtulma sebeplerini ileri süremez. Diğer tüm yasal gerekçeler linklerdedir.


Sonuç olarak
üretici ve tüketici, gelişen teknolojileri aynı zamanda ve ayrıca yeterince ve zamanında takip ederek ve izleyerek bilinçlenmelidir. Aksi halde kendi haklarını korunmaları imkansızdır.


ÇÖZÜM : WINDOW DİLATASYON METOD

GELİŞEN TEKNOLOJİLERE AYAK UYDURMAK İÇİN ÜRETİCİLER NE YAPMALI?

ÇÖZÜM : WINDOW DİLATASYON METOD