MARKA: WINDOW D İ L A T A S Y O N M E T O D
AR - GE : A z i z  G Ü M Ü Ş


AB Kriterlerine Uygun Tek Sistem Tuğla duvarın genleşme katsayısı: 0.005 PVC pencere ise : 0.080 : Fark:16 kat RAL, VİDALI TESPİT ÖNGÖRÜSÜ İLE DEFORMASYON Emrediyor. ABD ‘nin ENERJİ DAİRESİ Ortalama bir evde Duvar İle pencere arasında Oluşan çatlakların 3716 cm. (61 x 61 cm. camsız pencere) oluşturduğunu ilan ediyor T S 2164 ve 8275 Enerji Kaybı Hesaplarının buna göre yapılmasını  emrediyor!

G A R İ P  AMA  G E R Ç E K

 Türkiye de 21 milyon konut varsayımına göre enerji kaçıran baca alanımız: 7 milyon m2 Yada 7 bin dönüm demektir Türkiye enerjisinin % 60 ‘ını İTHAL EDİYOR. ŞARTNAME, ÜRÜNLERE İLİŞKİN 4703 S.K.a UYARLANMALIDIR. ÜRÜNLERİN HESAPLANABİLİR ÖZELLİKLERİ DİKKATE ALINMALIDIR. TSE AYIPLI ÜRÜN STANDARDINI DÜZELTMELİ DİR BU İŞ, TÜM DÜNYA'DA YANLIŞ YAPILIYOR. ENERJİ KAÇIRAN BACASINI DİLATASYON METOD İLE KAPATALIM.

ÇÖZÜM : WINDOW DİLATASYON METOD

( GERİLİM ÇÖZÜCÜ )

 DİREKTİF : AÇIKLAYICI DOKÜMAN
Temel Gerek 6 : ENERJİDEN TASARRUF VE ISI MUHAFAZASI

 4.3. Yapı malzemelerine ilişkin hükümler
4.3.1. Genel
Malzemelerin özellikleri aşağıdakilerden biri ile belirlenebilir:

a.  Yapı malzemelerinin özelliklerinin emniyetli tahminleri olan genel olarak kabul edilmiş tasarım değerlerinin kullanılması (Çoğu ülkelerde bu bilgileri veren veri belgeleri hali hazırda vardır),

 

b.   Tasarım değerlerinin hesaplanması

 

c.    Tasarım değerlerinin ölçülmesi,

d.   Tasarım değerlerinin referans değerlerden belirlenmesi.


Not: Tasarım değerleri, kullanılmakta olan malzemeler için tipik koşulları ve yaşlanma (Yıpranma) etkilerini gösterir.
Konvansiyonel basitleştirilmiş hesaplama yöntemleri, giriş ve çıkış değerlerinin çözünürlüğünü, bunların olası doğruluğunu göz önüne alarak göstermelidir. Ölçümler ve ölçüm değerlendirme prosedürleri bunların doğruluğunu göstermeli ve çözünürlüğü tanımlamalıdır.

4.3.2. Temel gereklerle ilgili olabilecek malzemelerin özellikleri
4.3.2.1. Yapı malzemeleri

1)  İlgili yapı malzemeleri çoğu ulusal standartlarda tanımlanmıştır ve bu standartlar ısı kayıplarının hesaplanmasında izlenecek yolu göstermektedir. Örnek olarak aşağıda kapsamlı olmayan malzeme listesi verilmiştir.

· Yüzey kaplama malzemeleri,

· Harçlar, alçılar ve düzelticiler,

· Her tür beton,

· Kereste, ahşap malzemeler, paneller, doğal taşlar, tuğlalar, bloklar,

 

· akıl, kum, toprak,

· Cam, plastik, metal,

· Termal yalıtım malzemeleri.

2) Bu malzemeler için, genel kabul gören, tasarım değerleri tanımlanacaktır.Bunlar tasarımcılar tarafından başka bir ölçüme gerek duyulmaksızın kullanılabilecektir. İlgili malzeme için uygun olduğunda, dikkate alınması Gereken özellikler Tablo 1'de listelenmiştir.

3) Genel kabul gören değerler 4.3.1.'de belirtilenlerden daha iyi tasarım değerlerinin talep edildiği malzemeler için veya kullanıcının belirli bir değerin onaylanmasını istemesi halinde, istenen daha iyi tasarım değerlerinin sağlanabilmesi için uyumlaştırılmış belirleme yöntemleri gerekmektedir.
Not: Genellikle uyumlaştırılmış belirleme yöntemleri aşağıdakileri tanımlayacaktır:

· Ölçüm yöntemi ve referans değerlere yol açan referans test koşulları,

· Referans değer temelinde tasarım değerlerine ve özel kullanım koşullarına ulaşmak amaçlı prosedür.


TABLO 1

Uygun olan hallerde yapı malzemelerinin göz önüne alınması gereken özellikleri - Yapı malzemelerinin özellikleri No

1.   Yoğunluk, geometri, boyutsal stabilize

2.   Çeşitli nem oranları için termal iletkenlik veya termal direnç

3.   Özgül ısı kapasitesi

4.   Termal genişleme katsayısı

5.   Su buharı dağılma direnci

6.   Higrometrik genişleme katsayısı

7.   Çok sayıda bağıl nem değeri için higroskopik nem içeriği

8.   Su absorpsiyonu

9.   Hava geçirgenliği

10. Mekanik özellikler, örneğin: basınç direnci, gerilme dayanımı, elastikiyet modülü, Poisson oranı

11. Uzun dalga radyasyonda emissivitesi

12. Uzun dalga radyasyon geçirgenliği

13. Güneş radyasyonu emme ve geçirme katsayıları4.3.2.2. Yapı Bileşenleri


Bu bileşenler için, Tablo 2'de listesi verilen özellikler uygun olan hallerde göz önüne alınmalıdır. Bunların değerlendirilmesi için aşağıdakiler belirlenmelidir:

· Genel kabul gören tasarım değerleri,

· Ortak, basit, elle hesaplama yöntemleri,

· Uyumlaştırılmış kesin hesap yöntemleri,

· Ölçümlere dayanan uyumlaştırılmış belirleme yöntemleri.
Son üç prosedürden biri, ilk prosedürün sonucunda elde edilenlerden daha iyi olduğu iddia edilen değerlerin varlığında kullanılmalıdır.

Not: Son yöntem aşağıdakileri tanımlayacaktır:
Referans değere yol açan test yöntemi ve referans koşullar,
Referans değer temelinde tasarım değerine ulaşmak amaçlı prosedür ve özel kullanım koşulları.


ÇÖZÜM :
WINDOW DİLATASYON METOD

(GERİLİM ÇÖZÜCÜ)