den İLGİLİLERİN DİKKATİNE


PÜKAD, RAL, İFT, CEN ve Alman Pencere akademisi bilimsel kurumlardır. Fakat,
yüzeyde oluşan ısı farklarında, birbirinden tam 16 kat fazla genleşen (uzayıp Kısalan) , 2 farklı malzemenin (Duvar ile PVC Pencerenin), hem de yapı kabuğunda, birbirine vidalı tespitini dikte etmelerinin Fen Bilimleri ve usul ve yasalar ile çeliştiğini bilimsel olarak defalarca ispatladık.

Dünya da hiç kimse bunun aksini savunamaz.

Alman pencere akademisinin ve yukarıda sayılan ve sayılmamış olan yerli yada yabancı olsun ilgili tüm kurumların, bir taraftan PVC pencere montajında dilatasyon uygulanmasını fakat, diğer taraftan ise, montajda vidalı tespit uygulanmasını öngören ve aynı şekilde çelişkiler içeren eğitim kitabı, PVC pencere profili üreticileri derneği olan PÜKAD Başkanı Dr. Muzaffer Tamer tarafından, olduğu gibi Türkçe çevirisi yaptırılarak yayınlanmış ve
T.C. Milli Eğitim Erkek Teknik okullarında anlaşmalı olarak ve PVC üreticilerine ise piyasa şartları doğrultusunda satılarak haksız kazançlar sağlanmaktadır.

D İ K K A T !

TESPİT VE DİLATASYON BİRLİKTE UYGULANAMAZ.

Dünya da hiç kimse bunun da aksini savunamaz.

Birbirine geçişleri vidalı tespitli Amortisörler ile otomobilde süspansiyon ve duvara veya kör kasaya vidalı tespitli PVC pencerelerde dilatasyon sağlanamaz.

SONUÇ OLARAK ;

Biz, PVC pencere montajında dilatasyon içeriği bulunmayan Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 27.Genel Teknik Şartnamesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tasdikli Garanti Belgeleri ve AB nin ürün pasaportu dediği işareti ile AB de ve hem de Türkiye de ki Tüketicinin Yanıltılarak Aldatılmasına ve/de henüz talebe olan çocuklarımızın ve PVC sektöründe çalışanların Bilim ve Tekniğe aykırı olan eğitilmelerine son verilmesinde kamu yararı var diyoruz. Bu nedenle Biz sadece "Ayıplı ürün" Tüketimine karşı olduğumuzu beyan ediyoruz.

 
ÇÖZÜM : WINDOW DİLATASYON