AGPEN den İLGİLİLERİN DİKKATİNE

Genel Tanımı
Uygulama Alanı
Temel Özellikler
Tekniğin Bilinen Durumu
Tekniğin Aşılan Durumu
Çizimler-Resimler


Genel Tanım

AGPEN DİLATASYON METOD adından anlaşılacağı gibi bir metot adıdır. Dünyada henüz PVC pencerelerin montaj kuralları için belirlenmiş bir standart bulunmamaktadır. Standardın bulunmaması sebebiyle ortaya çıkan ihtiyacı, Pencerelerin imalatında kullanılan profilleri üreten firmalar sonuçları üzerinde bilimsel çalışmalara ihtiyaç duymadan en kolay şekilde binadaki pencere boşluğunu dolduran usulleri "pencere montaj kaideleri" olarak profil bayisi olan pencere üreticilerine uygulatmışlardır.


Bu şekilde bilimden ve araştırmalardan uzak montaj kaideleri Yapı Malzemelerinde aranan TEMEL GEREKLER in hiçbir şartını sağlamadığı gibi tüketiciyi sürekli ve kalıcı şekilde mağdur etmektedir.


AGPEN DİLATASYON METOD PVC Pencerelerin Dilatasyon Kurallarına uygun pencere montajı ihtiyacı sebebiyle, bilimsel ve teknik çalışmalar sonunda ortaya çıkmıştır.


AGPEN DİLATASYON METOD    PVC Profil markası değildir..
AGPEN DİLATASYON METOD    PVC Pencere markası değildir.
AGPEN DİLATASYON METOD    Herhangi bir yapı malzemesi değildir.
AGPEN DİLATASYON METOD    Metot adıdır
AGPEN DİLATASYON METOD    Pencere imalat yöntemidir
AGPEN DİLATASYON METOD    Pencere montaj kaidesidir
AGPEN DİLATASYON METOD    TEMEL GEREKTİR AGPEN DİLATASYON METOD    Pencere imalat ve montajındaki Kalitenin adıdır.

AGPEN DİLATASYON METOD'a göre üretilen pencerelerin ömrü malzeme ömrü ile özdeştir. Mevsimlerle veya sıcaklık farkları ile ömürleri sınırlanmaz.


Uygulama Alanı

Evler, binalar, toplu konutlar, okul , hastane , diğer kamu binaları ve özel binalar , laboratuarlar, ısı muhafazası gerektiren özel yapılar v.s


Temel Özellikler

· AGPEN DİLATASYON METOD özel üretilmiş doğrama kasasının pencere boşluğuna montajı ile pencerenin doğrama kasasına Dilatasyon şartlarına uygun montajıdır.

· Farklı uzama katsayısına sahip yapı malzemelerinin birbirine sabitlenmemesi kuralına dayanır.

· Doğrama kasalarının standart üretimi sayesinde imalat ve montaj ekonomisi sağlanmaktadır.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin (89/106/EEC) öngördüğü Temel Gereklerin bütün şartlarına