PENCEREDE ARANAN TEMEL ÖZELLİKLER

Pencere binaların dış cephesini kaplayan yapı malzemesidir. Binanın içinde iken temel ihtiyacımız olan dış mekanların görsel olarak görünmesi ve gün ışığının girmesini sağlayan çok önemli temel yapı elemanıdır. Temel Yapı Elemanı olması sebebiylede Güvenli Ürün Olmalı ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin öngördüğü şartları sağlamalıdır. 4703 sayılı Kanuna göre Uyumlaştırılarak yürürlüğe giren (89/106/EEC ) Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre bir yapı malzemesinde aranan temel özellikler TEMEL GEREKLER başlığı ile yayımlanmıştır. Pencerelerde TEMEL GEREKLERİ sağlamak ancak DİLATASYON Kurallarının tekniğine uygun bir şekilde tatbiki ile mümkün olabilir. Günümüzde başta Almanya olmak üzere bütün AB ülkeleri, ABD, Ön Asya Uzak Doğu Japonya v.s. Pencerelerin binalara montajında DİLATASYON KURALLARINI kullanmamaktadır. Dilatasyon Kurallarının uygulanmaması ise 6 Temel Gereğin hiçbir şartını yerine getiremeyen pencerelerin üretilmesini ve tüketiciye sunulması sonucunu doğurmaktadır. Burada bazen Napolyon'a bazen de Padişaha atfedilen bir rivayeti anlatmak yerinde olacaktır.

Padişah vezirini huzura çağırmış. Kıştan yeni çıkan asker içinde huzursuzluk olmasın diye sefer hazırlıklarına başlanmasını emretmiş ve acilen ordunun hazırlıksız olduğu konularla eksik malzeme listesini hazırlamasını istemiş.Vezir birkaç gün sonra padişahın yanına gitmiş. Padişah anlat bakalım sevgili vezirim seni dinliyorum. Vezir demiş efendim listede on kalem eksik var.Sırasıyla arz ederim. Bir, barut yok deyince padişah ayağa fırlamış yeter gerisini saymana gerek yok sefer iptal edilsin talimatını vermiş.

Dilatasyon yoksa TEMEL GEREKLER yok demektir.
Amerika’daki PVC Pencere üreticileri doğramalarda Dilatasyon kurallarını uygulamadıkları için deformasyonun önüne geçilememiştir. Amerikan Enerji Dairesi bu yüzden çözüm olarak "PVC doğrama için iyi malzeme değil" kararını vererek PVC pencere kullanımından uzaklaşmayı tercih etmektedir.

Almanya'daki PVC Profil ve Pencere üreticileri ise yapılan yanlış uygulamalar sonucu mağdur olan tüketiciye bedel ödememek için hatalı uygulamayı resmileştirmek gayretindedir. Özellikle kendi standartlarında Dilatasyonun mutlaka uygulanmasını kayıt altına alırken uygulama metotlarında Dilatasyonu tamamen ortadan kaldıran öğretileri Akademik Platformlarda eğitim müfredatına koymaktadırlar.

Türkiye'de ki durum ise Almanya’nın PVC pencerelerle ilgili uygulamalarını aynen kopya ettiklerinden Tüketici mağduriyetleri sürekli ve kalıcı olarak devam etmektedir.

Gerçekte ise PVC Pencereler, Dilatasyon Kurallarının uygulanarak imalat ve montajının yapılması halinde Temel Gereklere uygun yapı malzemesi olduğu görülecektir.

 Üzerinde AB’nin ısrarla durduğu ve Türkiye'nin de mevzuatına ekleyip yürürlüğe soktuğu (89/106/EEC) Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin vazgeçilmez maddelerini özetlersek:

TEMEL GEREKLER

Malzemelerin kullanılacağı yapı işlerinin (tamamı veya tek tek kısımları) amaçlanan işlevleri görmeye uygun olmaları yanında, ekonomik yönü gözetmeleri ve bu açıdan aşağıdaki temel gereklere, şayet söz konusu işler bu gerekleri ihtiva eden düzenlemelere tabii iseler, riayet etmeleri zorunludur. Düzenli olarak gözden geçirilecek bu gerekler ekonomik açıdan makul bir çalışma süresince yerine getirilmelidir. Bu gerekler genellikle tahmin edilebilir etkenlerle ilgilidir.

1. Mekanik dayanım ve stabilite

Yapı işleri, yapım ve kullanım sırasında maruz kalacakları yüklerden dolayı aşağıdaki durumlara yol açmayacak şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır.
a) Yapılan işin tamamı veya bir kısmının çökmesi;
b) Kabul edilemeyecek boyutta büyük deformasyonlar;
c) Taşıyıcı sistemde önemli boyutta deformasyon oluşması sonunda yapı işinin diğer kısımlarında veya teçhizat yada tesis edilen ekipmanlarda hasar meydana gelmesi,
d) Sebebini oluşturan olayın boyutlarına oranla çok büyük hasarlar meydana gelmesi.


2. Yangın durumunda emniyet

Yapı işleri, yangın çıkması halinde aşağıdaki hususları sağlayacak şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır:
- İnşa edilen yapının yük taşıma kapasitesi belli bir süre azalmamalıdır,
- Yapı içinde yangın çıkması, yangının ve dumanın yayılması sınırlı olmalıdır,
- Yangının etraftaki yapı işlerine yayılması sınırlı olmalıdır,

- Yapı sakinleri binayı terk edebilmeli veya başka yollarla kurtarılabilmelidir,
- Kurtarma ekiplerinin emniyeti göz önüne alınmalıdır.

3. Hijyen, sağlık ve çevre

Yapı işleri ikamet edecek kişiler veya komşuları için aşağıdaki nedenlerden dolayı hijyen ve sağlık açısından tehdit oluşturmayacak şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır:
- Zehirli gaz çıkması,
- Havada tehlikeli partikül veya gazların bulunması,
- Tehlikeli boyutlarda radyasyon yayılması,
- Su veya toprağın kirletilmesi, zehirlenmesi,
- Atık su, duman, katı ve sıvı atıkların hatalı şekilde uzaklaştırılması,
- İnşaat işinin bazı kısımlarında veya içindeki yüzeylerde rutubet oluşması.

4. Kullanım emniyeti

Yapı işleri, kullanma veya çalışma sırasında kayma, düşme, çarpma, yanma, elektrik çarpması, patlama sonucu yaralanma gibi kabul edilemeyecek kaza risklerine meydan vermeyecek şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır.

5. Gürültüye karşı koruma

Yapı işleri, gürültünün binada bulunanların ve çevredeki insanların sağlığını tehdit etmeyecek, onların yeterli koşullarda uyuma, dinlenme ve çalışmalarına izin verecek seviyede tutulacağı bir şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır.

6. Enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası

Yapı işleri ile bu işlerde kullanılan ısıtma, soğutma ve havalandırma tesisatları, yerel iklim koşulları ve ikamet edenlerin durumlarını dikkate alarak az bir enerji kullanımı gerektirecek şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır.