Avrupa Birliğinin Teknik Mevzuat Alanındaki Linkler

http://www.sanayi.gov.tr/WebEdit/Gozlem.aspx?sayfaNo=1080&navigate=var

 

TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ AYIPLI MAL VE HİZMETLER

http://www.sanayi.gov.tr/TRK/TukSikayetsektordis_.aspx?menuSec=234  

 

Garanti Belgesi

 http://www.sanayi.gov.tr/webEdit/gozlem.aspx?sayfaNo=267

 

Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik 

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=1949

 

“On-line Başvuru Esasları” 

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=1606

 

“Garanti Belgesi İçin İstenilen Belgeler”

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=1952

 

“Garanti Belgesi İle İlgili Diğer İşlemler”

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=1953

 

“Garanti Belgesi Vize Formu”

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=1954

 

Sanayi Malların Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=1951

 

Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=1360

 

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN TÜRKİYE’DE Kİ MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI VE
PASAPORT HÜVİYETİ NİTELİĞİNDEKİ “CE” İŞARETİNE ONAY

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=3132

 

Mevzuatla İlgili Bilgi Verecek Personel Listesi (ÖSGM)

http://www.sanayi.gov.tr/WebEdit/Gozlem.aspx?sayfaNo=2076&navigate=var

 

Mevzuat Çalışmaları

http://www.sanayi.gov.tr/WebEdit/Gozlem.aspx?sayfaNo=2907&navigate=var

 

Avrupa Birliği Mevzuatı Kapsamında Tüketicinin Korunması Alanında Bilgi Değişimi

http://www.sanayi.gov.tr/WebEdit/Gozlem.aspx?sayfaNo=2111&navigate=var

AB Üyesi Ülk.ve Türkiye’de Stand.Mevzuatı Konferansı ve Toplantısı

http://www.sanayi.gov.tr/WebEdit/Gozlem.aspx?sayfaNo=2661&navigate=var

 

AB Teknik Mevzuat Çalışmaları ve CE İşareti

http://www.sanayi.gov.tr/WebEdit/Gozlem.aspx?sayfaNo=1946&navigate=var

 

 

AB Mevzuatı ve Motorlu Araçlar Hakkındaki Sorularınız

http://www.sanayi.gov.tr/WebEdit/Gozlem.aspx?sayfaNo=1307&navigate=var

 

0MEVZUAT SON LİSTESİ9-Ekim-2003 (Devamı3)

http://www.sanayi.gov.tr/WebEdit/Gozlem.aspx?sayfaNo=1823&navigate=var

 

4822 Sayılı Kanun ile Değişik
4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=952

 

4077 Sayılı Yasanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikler

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=1375

 

AYIPLI MALIN NEDEN OLDUĞU ZARARLARDAN
SORUMLULUK HAKKINDA YÖNETMELİK
(13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan)

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfano=1361

 

Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına
Dair Yönetmelik
(14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan )

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfano=1949

 

KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
(13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan)

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfano=1371

 

MESAFELİ SÖZLEŞMELER UYGULAMA USUL VE
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
(13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
)

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfano=1369

 

Reklam Kurulu Yönetmeliği
(01.08.2003 tarih ve 25186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan)

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfano=1430

 

Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri
Hakkında Yönetmelik
(14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan )

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfano=1951

 

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama
Esaslarına Dair Yönetmelik
(14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan )

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfano=1360

 

TİCARİ REKLAM VE İLANLARA İLİŞKİN İLKELER VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
(14.06.2003 tarih ve 25318 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan)

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfano=1372

 

 

Tüketici Konseyi Yönetmeliği
(01.08.2003 tarih ve 25186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan)

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfano=1431

 

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği
(01.08.2003 tarih ve 25186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan)

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfano=1434

 

Tüketici Kredisinde Erken Ödeme İndirimi ve Kredinin Yıllık Maliyet
Oranını Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(01.08.2003 tarih ve 25186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan)

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfano=1433

 

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ
ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
(13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan)

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfano=1366

 

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VEESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan) http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfano=1363

ETİKET, TARİFE VE FİYAT LİSTELERİ YÖNETMELİĞİ
(13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan)
http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfano=1042

KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
(13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan)
http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfano=1371

Genelgeler  20 .7.2004 tarih ve 5088 Sayılı Genelge http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=2264

6.09.2004 Tarih ve 6152 Sayılı Genelge     http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=2265

Direktifler  ÖSG Sorumluluğundaki AB Direktifleri   http://www.sanayi.gov.tr/WebEdit/Gozlem.aspx?sayfaNo=1036&navigate=var

Yeni Yaklaşım Direktifleri   http://www.sanayi.gov.tr/WebEdit/Gozlem.aspx?sayfaNo=1161&navigate=var

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI İLE SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARASINDA YAPI MALZEMELERİNİN STANDARD VE PİYASA DENETİMİNE DAİR İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ  http://www.sanayi.gov.tr/WebEdit/Gozlem.aspx?sayfaNo=2859&navigate=var

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesi ve Etiketlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı

 http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=1691

 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI,
SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI KANUNU TASARISI

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=1548

 

TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİNE MALİ DESTEK SAĞLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=1898

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Piyasa Gözetimi ve Denetimi Stratejileri" Sayın Yavuz Cabbar'ın Konuşma Metni   http://www.sanayi.gov.tr/WebEdit/Gozlem.aspx?sayfaNo=3048&navigate=var

 

“Türkiye ve AB Üyeliği” Sempozyumu  http://www.sanayi.gov.tr/WebEdit/Gozlem.aspx?sayfaNo=3023&navigate=var

 

Marka Patent Hakları ve Devlet Yardımları  http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=1531

 

Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun  http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=1568

 

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
(13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan)  http://www.sanayi.gov.tr/WebEdit/Gozlem.aspx?sayfaNo=1366&navigate=var

 

Sözleşmelerde Bulunması Gereken Asgari Bilgiler:  http://www.sanayi.gov.tr/WebEdit/Gozlem.aspx?sayfaNo=974&navigate=var

 

MESAFELİ SÖZLEŞMELER   http://www.sanayi.gov.tr/WebEdit/Gozlem.aspx?sayfaNo=1485&navigate=var

 

ABONELİK SÖZLEŞMELERİ   http://www.sanayi.gov.tr/WebEdit/Gozlem.aspx?sayfaNo=1489&navigate=var 

 

Tebliğler 

Garanti belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (TRKGM-2001/6)

http://rega.basbakanlik.gov.tr/Eskiler/2001/12/20011221.htm#T.C.r