a) Montaj için duvar ile doğrama arasına verilecek olan boşluğun pencerenin seri imalâtı, izolasyon ve montaj kolaylığı ve malzeme tasarrufu açısından çok önemli olduğu bir gerçektir. Oysa bu kadar önemli olan ve DIN standartlarında belirtilmiş olan bu boşluk, inşaatı yapan ustanın, çırağın, kalfanın inisiyatifine kalmaktadır. Duvar ustalarının ustalığına ve hassasiyetine bağlı olan pencere imalâtı seri imalât yapılmasını engeller. Bunun yanında inşaatların doğası gereği, duvar işçiliklerinde 1,5—2 cm ‘ye varan ölçü sapmaları olur. Bu ölçü sapması, pencere boşluklarında da olur. Bu nedenle nominal ölçü aynı olsa bile aynı ebat diye yapılan pencerelerde 1,5—2 cm ’ye varan ölçü farklılıkları görülür. Bu durum, standart ebat doğrama yapılmasına engel olur. Aksi halde duvarda tadilat yapılması gerekecektir veya dilatasyon boşluğu DIN standartlarının istediğinden farklı olacaktır.

 

 

 

 

 

b) Montaj izolasyonları kısa sürede hasar görmektedir. Pencereye gelen yükler, vidalı montajın doğası gereği, izolasyonlara etki etmektedir. Duvar ile doğramanın farklı hareketleri, izolasyonların hasar görmesine (oynamasına) neden olmaktadır. Pencereye gelen yüklerin izolasyona yansıması gelecek bölümlerde açıklanacaktır. Bunlardan rüzgâr yükü ile ısı farklılıklarından kaynaklanan izolasyon hareketleri ve bunun sonucu olan izolasyon deformasyonları aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

c) Yerine monte edilen bir pencereye etki eden sıcaklıklardan dolayı pencerenin kendisi ve monte edildiği duvar genleşir veya daralır. Her malzemenin sıcaklıkla uzama katsayıları farklıdır ve doğal olarak aynı sıcaklık farklılığında uzama veya kısalma miktarları farklı olacaktır. Bunun için monte edilen doğramayla duvar arasındaki boşluğa doldurulan malzeme zamanla deforme olar, çatlar ve yapıştığı yüzeyden kurtulur. Bu durum su sızıntısına ve ısı kaybına neden olur.

Duvar ile doğramanın farklı hareketi izolasyonda hareketlenmeye ve zamanla izolasyon malzemesinin duvar ve/veya doğramadan kurtulmasına neden olur. Pencerede sızdırmazlık bölgesinde çatlak ve yarık olmamalıdır. Böyle olursa suyun içeri girmesi söz konusudur.

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Pencerenin tamamına uzun süreli garanti verilememektedir. Bunun nedeni montaja olan güvensizliktir.

f) Montaj süresi uzundur. Düşeyden ve yataydan alınan 3 ‘er adet ölçü, doğramanın gönyeye getirilmesi, boşlukların kamalarla beslenmesi ve duvar tadilatları montaj süresini uzatır.

g) Montaj sırasında duvarda kırma, düzeltme yapılmaktadır.

h) Malzemenin farklı genleşmelerinden dolayı doğramada bir başka deformasyon meydana gelir. Bu deformasyon 3 boyutlu olabilir ve pencerelerde açılıp kapanan kanatların zamanla zorlanarak açılıp kapanmasına ve hatta kapanmamasına neden olur. Deformasyonların şematik şekli aşağıdadır; Dübellerle montajın ve tespitin doğurduğu sonuçlar açıkça anlatılmıştır.

 

 

 

 

 

 

Betonun sıcaklıkla uzaması PVC ‘ye göre daha az olduğundan, PVC 2 dübel arasında daha fazla uzayacak ve oluşan iç gerilim 2 dübele yüklenecektir. Bu durum, dübellerle doğrama arasındaki temas noktasında PVC doğramanın deformasyonuna neden olacak veya dübel cıvataları boşa çıkacağından yük izolasyon malzemesine binecektir.

 

 

 

 

 

 

Bu deformasyon, deliğin daha da genleşmesine neden olur. Bu genleşme yükün cıvata tarafından değil de artık, izolasyon malzemesi tarafından taşınmasına neden olur ki, bu izolasyon malzemesinin bozulmasına neden olacağından sakıncalıdır. Oysa, günümüzde uygulamalarda ortaya çıkan sonuç budur.

 

PVC PENCERE MONTAJINDA YAŞANAN SORUNLAR :

 

· Pencere boşluğunda 1,5 — 2 cm ölçü farklılığı oluşur; bu, doğrama ve camda seri imalât yapılmasını engeller.

· Pencere boşluğundan doğru ölçü almak büyük gayreti ve dikkati gerektirir; hata yapmaya elverişlidir.

· Çerçeve—duvar arasında kalan boşluk için ek dolgu malzemesi gerekmekte, bu ise maliyeti arttırmaktadır.

· Montaj uzun zaman almaktadır.

· Teorik de olsa, rüzgâr ve genleşmelerden kaynaklanan yükler montaj cıvataları tarafından karşılanmakta, bu ise yükün noktasal olarak taşınmasına ve dübel cıvatası ile doğramanın temas noktasında doğramanın deformasyonuna sebep olmaktadır.

· Montaj uzmanlığı gerektirmektedir.

· Doğrama ölçülerinin doğru belirlenebilmesi için inşaatlarda pencere boşluklarından 3 adet yatayda ve 3 adet dikeyde ölçü alınır. Bu, toplu konutlarda yüz binlerce ölçü alınmasını gerektirebilir ki, ortaya çıkan durum tam bir işgücü israfıdır. Ölçü alınmasında sayı arttıkça okuma hataları, ölçü hataları artar ki bu da doğrama, yardımcı malzeme ve işçilik israfını gündeme getirir.

· Dilatasyon mesafesi konusunda DIN standartlarına uyulamaz.

 

Standartlara göre,montajda dilatasyon mesafesi verilmedir. Dilatasyon mesafelerin montaj esnasında korunabilmeleri hemen hemen olanaksızdır. Bunun sağlanması duvarda tadilât gerektirebilir.

Mevcut uygulamalarda Standartlarda öngörülen dilatasyonun montajda imkansız olduğu söylenerek  fen kurallarına aykırı açıklama yapılmaktadır. Dilatasyon ve Vidalı tespit bir arada kullanılamaz. Çözüm AGPEN  DİLATASYON METOD dir.

 

VİDALI TESPİTLERDE ORTAYA ÇIKAN OLUMSUZLUKLAR

 

Mevcut uygulamada doğramanın duvara vidalarla mı tespit edildiği yoksa gerçekte, vidalarla tutturulup dolgu malzemesi ve izolasyon malzemeleri ile mi tespit edildiği tartışılır bir konudur.

Vidalı tespitlerde dolgu maddesinde çatlamalar, deformasyonlar ve doğramanın açılıp kapanmaması sorunları ortaya çıkar, dilatasyon boşluğunda bulunan izolasyon su sızıntısı olmakta ve ısı kayıpları artmaktadır. Doğramanın doğrudan duvara montajında dolgu izolasyonlarında çatlaklar oluşmakta, zamanla pencerenin kanat ayarları bozulmaktadır.

Vidalı tespitlerde yük, vida ile doğramanın temas noktasında birikmekte ve vida tarafından karşılanmaktadır. Bu durum rüzgâr yükü altında kalan pencerenin doğramasının deformasyonuna ve zamanla oynamalara neden olmaktadır. Noktasal yük taşınması dübel vidası ile doğramanın temas noktasında kalıcı deformasyona neden olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oluşan rüzgâr yükü, mevcut uygulamada montaj vidaları tarafından taşınmak zorundadır. Oysa, vidanın çapının ve doğrama üzerine açılan vida deliğinin çapları incelendiğinde, bunun pek de mümkün olmadığı görülmektedir. Yükü vidaya taşıtabilmek için vida çok iyi sıkılmalı ve yük vidaya binmelidir. Bunun yapılması doğramada açılmaya ve deformasyona sebep olur.

Vida ile tespitte profil üzerine açılan delik çapı vida çapından büyük olmak zorundadır. Aksi halde vida-dübel montajı yapılamayacaktır. Deliğin büyük olması sonucunda, profil üzerinde oluşan, özellikle rüzgâr ve ısı farklarından dolayı oluşan yükler izolasyon malzemesine biner ve izolasyon bozulur.

 

 

 

 

 

 

 

Vidanın fazla sıkılması halinde profiller deformasyonlar ve köşelerde çatlaklar oluşabilir. Tam sıkılmaması durumunda ise vida taşıyıcı veya yükü karşılayıcı değil, ön montaj elemanı olarak görev yapıcı olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profildeki deformasyon, DIN standardına göre verilmesi gereken boşlukların azalmasına neden olacaktır. Boşluklardaki azalmalar DIN standardına uyulmaması anlamına gelir.

Pencereye etki eden yüklerin, dilatasyon yöntemi ile absorbe edilmesinin şart olduğunun gözden kaçırılmaması gerekmektedir.

Dübelleme sırasında doğramada çarpılmalar olmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dübel aralıklarında (maksimum 700mm) ve dübellerin köşelerden uzaklık mesafesine (100-150mm) uyulmaması halinde kasa şekil değiştirir ve köşelerde çatlamalara neden olur.

Vidalı tespitin doğurduğu ve doğuracağı sonuçları bilimsel şekilde izahtan sonra son paragrafta vidalı tespit ve dübel mesafelerinin tarif edilmesi çaresizliğin itirafı olarak ortaya çıkmaktadır.

 

PENCERE KALİTESİ

 

Pencerede kalitenin yakalanmasının üç aşaması vardır: malzeme kalitesinin yakalanması, doğrama kalitesinin yakalanması ve montaj kalitesinin yakalanması. Bunların üçünün de yakalanması halinde pencere kalitesinden söz edilebilir. Çünkü, yerine iyi monte edilmemiş pencere, doğrama kalitesi ne kadar iyi olursa olsun, müşteri açısından bir şey ifade etmemektedir. Profil ve doğramaya uzun süreli garanti verilmesine rağmen, montaja uzun süreli garanti verilememektedir. Bu müşteri açısından bir dezavantajdır.

Miktar ve yükte sıkmak için döndürme momenti ayarlanabilir vida motorlarının kullanılması gerekir ki, bunu kullanan kaç montajcının var olduğu tartışılır.

“Döndürme Momenti ayarlanan motorla vida sıkınca profil genleşmeyecekmiş gibi kendisine yalan söyleyen bir anlatım tarzı sergilenmektedir.”

 

· Pencere binaya köpükle, yapıştırıcı ve buna benzer malzemelerle monte edilmez, bağlantı mekanik olmalıdır. (oysa daha önce açıklanan nedenlerden dolayı, dübel ile tespitten bir süre sonra dübel cıvatasının taşıyıcı olmaktan uzaklaştığı ve pencerenin tespitinin dolgu maddeleri ile yapıldığı gerçeği görülmektedir.)

· Duvarda, iyi tespit için harç delinmeli, tuğla delinmemelidir. (oysa deliği harca denk getirmek bir tesadüftür. Deliğin tuğlaya denk gelmesi halinde de dübel ince bir tuğla kalınlığı tarafından yataklanır.)

 

Montajdan sonra,

 

· Pencerenin gönyesi her yönünden kontrol edilmeli

· Tespit sonrasında, doğrama ile duvar arasındaki boşluğun izolasyon ve dolgu maddesiyle doldurulmasından önce bu boşluğun iyice temizlenmesi ve tozdan arındırılması gerekir. Aksi halde dolgu ve izolasyon malzemelerinin yüzeylere yapışmaması söz konusu olacaktır. Montaj yapan kişilerin bu konuya hassasiyet göstermesi halinde kaliteli sonucun elde edilmesi söz konusudur.

· Kırılmış yerler varsa tamir edilmeli

· Pencereyi gönyesine getirmek için kullanılan kamalar çıkartılmalı

· Sızdırmazlık ve izolasyon yapılmalı

“İzolasyonun maruz kaldığı olumsuzluklar yukarıda anlatıldıktan sonra  hangi hassasiyetle izolasyon yapılırsa yapılsın sonuç değişmeyecektir.”

 

Montajdaki diğer önemli konular;

 

· Çok kuru havada köpük sıkmadan önce fuga nemlendirilmeli

· Duvar-doğrama arasındaki boşluğun iyi izole edilmesi gerekir. Aksi halde nemlenme olur.

· Sıkılacak dolgu malzemesinin miktarı iyi ayarlanmalı yoksa kasa çarpılır

· Mineral yük kullanılırsa çok iyi sıkıştırılmalı

· İzolasyon malzemesi kullanıldığında sızdırmazlık için yer bırakılmalı

“Aynı şekilde İzolasyonun maruz kaldığı olumsuzluklar yukarıda  kendi ifadeleri ile anlatıldıktan sonra  hangi hassasiyetle izolasyon yapılırsa yapılsın sonuç değişmeyecektir.”

 

Montajda,

 

· Dübeller arası mesafe ve dübelin köşeden uzaklığı doğru olmalı

· Asgari fuga genişliği olmalı

· Pencere gönyesinde olmalı

· Takozlar doğru yere konulmalı

· Yeteri kadar sızdırmazlık olmalı

· Taşıma ve mesafe takozları genleşmeye engel olmamalı

“Dübeller ve takozların yerlerine doğru yerleştirilmesi söyleniyor . Genleşmenin önüne geçiliyorsa deformasyon olacağını anlatan kendisi değilmiş gibi  tezat bir ifade.”

 

Şunlar unutulmamalıdır;

· İyi takozlanmamış pencerede meydana gelen kuvvetler yapıya taşıtılamaz, pencere doğramalarına yük biner, bu ise deformasyona neden olur.

· Uygun yardımcı malzeme kullanılmamış ise pencere gönyesine getirilemez.

· Kötü montaj neticesinde ısı, izolasyonu, ses izolasyonu ve rutubetten korunmak mümkün olmaz.

· Pencerenin kötü ve uzun zamanda montajı satıcı ve müşteri açısından boşa giden para demektir.

“Bütün yukarıda anlatılanların  yanlışların , tezatların ve çaresizliğin bir itirafı olarak görmekteyiz. Ancak bütün bu anlatımlarda ortaya çıkan  olumsuzlukların ve tüketicilerin mağduriyetinin   müsebbibinin uygulanmakta olan bilme ve tekniğe